Η Εκκλησία στον αγώνα του Έθνους το 1821 – Η Αλήθεια!

Η Εκκλησία στον αγώνα του Έθνους το 1821 – Η Αλήθεια!

  Σημαντικότατες πληροφορίες για τον κλήρο και τον αγώνα της Ελευθερίας και της Πίστεως μας δίνει ο Α’ υπασπιστής του Κολοκοτρώνη, Φώτιος Χρυσανθόπουλος ή αλλιώς Φωτάκος. Τα ψεύδη για τον κλήρο και την Εκκλησία ξεκίνησαν ήδη από την εποχή που η Τουρκοκρατία κατελύθη και η Ελλάς άρχισε να σχηματίζει κράτος. Ο Κοραής υποστηρίζει στον διάλογο…

Φωτάκος (υπασπιστής του Κολοκοτρώνη): Οι Mονές, οι μοναχοί και οι κληρικοί που αγωνίστηκαν στην Ελληνική Επανάσταση

Φωτάκος (υπασπιστής του Κολοκοτρώνη): Οι Mονές, οι μοναχοί και οι κληρικοί που αγωνίστηκαν στην Ελληνική Επανάσταση

Παραθέτουμε μερικά αποσπάσματα από τον Φωτάκο και το έργο του «Βίοι Πελοποννησίων ανδρών» που έχουν σχέση με το περιεχόμενο του άρθρου του Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου που δημοσιεύσαμε πριν λίγες ώρες. Ο Φωτάκος – ο υπασπιστής του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη  – έγραψε μεταξύ άλλων: «Ὁ Ἕλλην δικαίως πρέπει νὰ καυχᾶται, ὅτι ἔχει ἐνάρετον κλῆρον, καὶ νὰ χρεωστῇ σέβας…

Φωτάκος : Πως πρέπει να τιμωρούνται οι προδότες του Έθνους

Φωτάκος : Πως πρέπει να τιμωρούνται οι προδότες του Έθνους

  Από τον Α΄ τόμο των Απομνημονευμάτων του Φωτίου Χρυσανθοπούλου (Φωτάκου) υπασπιστού του Θεοδώρου Κολοκοτρώνη. Οποιαδήποτε ομοιότητα των γραφομένων με την σύγχρονη πολιτική κατάσταση του Έθνους δεν είναι τυχαία. Τον δε Σωτήρην Κουγιάν προεστώτα της Τριπολιτσάς, εθανάτωσεν ο επίσημος οπλαρχηγός Γιαννάκης Δαγρές. Είναι αληθές, ότι ο τρόπος του θανάτου του ήτο απάνθρωπος, αλλά δικαίως έπαθεν….

Φωτάκος: Στην Τριπολιτσά οι Έλληνες εκδικήθηκαν για τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’

Φωτάκος: Στην Τριπολιτσά οι Έλληνες εκδικήθηκαν για τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’

Από τα Απομνημονεύματα του Φώτιου Χρυσανθόπουλου (Φωτάκος), υπασπιστή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Οι Τούρκοι ειδοποιήθησαν, εν ώ ήσαν ακόμη είς την συνέλευσιν, ότι οι Έλληνες εμβήκαν, έτρεξεν ο καθένας είς το σπίτι του δια να σώση την φαμίλιαν του και τα πράγματα του και καμμίαν προσοχήν δεν έδοσαν διά να εμποδίσουν το έμβασμα των στρατιωτών. Οι…