Νίτσε: Χρειάζεται μια αριστοκρατία ευγενών, δημιουργών και σπορέων του μέλλοντος!

Ένας μεγάλος τύραννος μπορούσε να ‘ρθει, ένας πανούργος διάβολος που…

Νίτσε: «Συντρόφους χρειάζομαι που να είναι ζωντανοί, το πλήθος είναι ένα πτώμα»

Σχολιασμός: Αλέξανδρος Καρράς Το απόσπασμα που ακολουθεί είναι από το…