Χριστόδουλος: «Η Μακεδονία είναι διάσπαρτη από θυσία! – Μετά τη Μακεδονία θα έχει σειρά η Θράκη»

«Στά Σκόπια ἐπιχειρεῖται ἡ παραχάραξη τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας σέ βάρος…

Χριστόδουλος: «Οι Νικητές παραποίησαν την Ιστορία του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου»

Άρθρο του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου όπου καταλήγει στο συμπέρασμα ότι οι…

Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος: «καταστράφηκε τό σχολεῖο τῆς συνείδησης, ἡ οἰκογένεια»

Πῶς ἔγινε κι ἀφήσαμε νά ἀπομακρυνθοῦμε ἀπό τό ἦθος αὐτῶν…