Αρτέμης Φανουργιάκης: «Η παράδοση λειτουργεί ως πνευματικό αντίσωμα στην εποχή μας»

Πότε ξεκίνησε αυτή η πορεία-ταξίδι στο χώρο της μουσικής; Η…