Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης:  Τὸ σχοινὶ τοῦ Πατριάρχη

Ἀριστοτέλης Βαλαωρίτης: Τὸ σχοινὶ τοῦ Πατριάρχη

  Πῶς μᾶς θωρεῖς ἀκίνητος;… ποῦ τρέχει ὁ λογισμός σου, τὰ φτερωτά σου τὰ ὄνειρα;… Γιατί στὸ μέτωπό σου νὰ μὴ φυτρώνουν, γέροντα, τόσες χρυσὲς ἀχτίδες, ὅσαις μᾶς δίδ᾿ ἡ ὄψη σου παρηγοριαὶς κ᾿ ἐλπίδαις;… Γιατί στὰ οὐράνια χείλη σου νὰ μὴ γλυκοχαράζῃ, πατέρα, ἕνα χαμόγελο;… Γιατί νὰ μὴ σπαράζῃ μέσα στὰ στήθη σου ἡ…

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης: Ευαγγελισμός – Ελληνισμός

Μὲ μιᾶς ἀνοίγει ὁ οὐρανός, τὰ σύγνεφα μεριάζουν, οἱ κόσμοι ἐμείνανε βουβοί, παράλυτοι κοιτάζουν. Μία φλόγα ἀστράφτει… ἀκούονται ψαλμοὶ καὶ μελῳδία… Πετάει ἕν᾿ ἄστρο… σταματᾶ ἐμπρὸς εἰς τὴ Μαρία… «Χαῖρε τῆς λέει ἀειπάρθενε, εὐλογημένη χαῖρε! Ὁ Κύριός μου εἶναι μὲ σέ. Χαῖρε Μαρία, Χαῖρε!» Ἐπέρασαν χρόνοι πολλοί… Μία μέρα σὰν ἐκείνη ἀστράφτει πάλι ὁ οὐρανός……

5 Ιουνίου 1868: Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης πυγμαχεί στην Βουλή

1868. Ο εθνικός ποιητής Αριστοτέλης Βαλαωρίτης είναι βουλευτής Λευκάδος του κόμματος της αντιπολίτευσης με το κόμμα του Κουμμουνδούρου. Κυβέρνηση είναι το κόμμα του Βούλγαρη. Ο Γεώργιος Ιακωβάτος, βουλευτής του κόμματος του Βούλγαρη έχει ξεκινήσει μήνες νωρίτερα μια εξύβριση του Έθνους από βήματος της Βουλής. Καταφέρθηκε μάλιστα και δημόσια στις 29 Μαϊου του 1868 (επί της…

Κωστής Παλαμάς: Αριστοτέλης Βαλαωρίτης, ο μεγαλοϊδεάτης εθνικός ποιητής

Τυγχάνων ανέσεως εν τω βίω και ελεύθερος οικογενειακών αναγκών, ηκολούθησε την οδόν την οποίαν προδιεχάραξε το ενθουσιώδες πνεύμα του, και παραιτήσας τα νομικά, προς τα οποία δεν ησθάνετο κλίσιν, ενέκυψεν όλος εις την ποίησιν, και την έρευναν της πατρίου ιστορίας κατά τους επί Τουρκοκρατίας χρόνους, εξ ής και ετράφη η ποίησις αυτού, κατώκει δε μονίμως…

Η φάλαγξ – Αριστοτέλης Βαλαωρίτης

  Ζώστε, ζώστε τ’ άρματά σας ανυπόταχτα παιδιά, βλέπω αστράφτει απ’ τη χαρά σας καθενός σας η ματιά. Όθε η νιότη σας περάσει και το χνότο σας διαβεί, θα σκορπίσει, θα μεριάσει κάθε σύγνεφο βαρύ. Ζώστε, ζώστε τ’ άρματά σας! Των πατέρων σας η γη στ’ ανδρικό το πάτημά σας αναγάλλιασε η φτωχή. Πότε, πότε…

Αρ. Βαλαωρίτης: Ο βράχος και το κύμα

«Μέριασε βράχε νὰ διαβῶ!» τὸ κύμα ἀνδρειωμένο λέγει στὴν πέτρα τοῦ γυαλοῦ θολό, μελανιασμένο. Μέριασε, μὲς στὰ στήθη μου, ποὖσαν νεκρὰ καὶ κρύα, μαῦρος βοριὰς ἐφώλιασε καὶ μαύρη τρικυμία. Ἀφροὺς δὲν ἔχω γι᾿ ἅρματα, κούφια βοὴ γι᾿ ἀντάρα, ἔχω ποτάμι αἵματα, μὲ θέριεψε ἡ κατάρα τοῦ κόσμου, ποὺ βαρέθηκε, τοῦ κόσμου, πού ῾πε τώρα, βράχε,…

Αρ. Βαλαωρίτης:Ποίημα εναντίον της Αγγλοκρατίας εν ταις Ιονίοις Νήσοις

Ω! λαμπρών προγόνων δόξα, πώς εσβέσθης τώρα πλέον! Εκρημνίσαμεν τα τείχη των ναών σου των αρχαίων και ηγείραμεν ως δούλοι μαυσωλείον στην δουλείαν· Ανδριάς εκεί υπάρχει παριστάνων την Αγγλίαν, ήτις πάντοτε αλύσους αργυράς χρυσάς χαλκεύει, μεθ’ ων πόδας Ιονίων χαίρουσα σκληρώς δεσμεύει. Επί τούτων γεγραμμένα είναι: «Χαίρετε, ω τέκνα της Αγγλίας πεφιλμένα. »Επειδή οι Άγγλοι…

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης: Ο Κατσαντώνης

Εσείς όπου τον είδετε ψηλά στα κορφοβούνια, σταυραϊτοί και πέρδικες, ξυφτέρια, χελιδόνια, ελάτε να του στήσετε τραγούδι μοιρολόγι. Τον Κατσαντώνη πιάσανε, κλάψτε πουλιά μου, κλάψτε. Ένας παπάς τον πρόδωκε! Μαχαίρι να του γένει η κοινωνιά που τὄβαψε τ’ αφορεσμένο στόμα, θηλιά κι αστρίτης στο λαιμό τ’ άγιο του πετραχήλι, να μη βρεθεί πνεματικός να τον…

Αρ. Βαλαωρίτης: Ο ασπασμός προς την μητέρα Ελλάδα

«Άνοιξε, μάνα μας γλυκιά, την άφθαρτη καρδιά σου κι αγκάλιασέ τα τα φτωχά, τα μαύρα τα παιδιά σου. Σφίξε μας, μάνα, σφίξε μας. Γυμνά, ξαμαρτωμένα, σα να ’τανε κατάδικα, σα να ’ταν νικημένα, έρχονται μες στον κόρφο σου. Δώσε μας την ευχή σου και σβήσε πάσα μας πληγή μ’ ένα θερμό φιλί σου. »Άλλο δε…