Η διαλεκτική του Δραγούμη περί κοσμοπολιτισμού (Β’ μέρος)

– Εγώ δεν καταλαβαίνω πως μπορεί κανείς να γίνεται πιο τέλειος άνθρωπος όσο μνήσκει κολλημένος σ’ ένα έθνος. – Και εγώ λέγω πως δεν μπορεί να είναι άνθρωπος όποιος ξεχνά την καταγωγή του, όποιος δεν είναι περήφανος για το δικό του πολιτισμό που είναι ο εαυτός του όλος. Κάθε συνείδηση κάνει τον άνθρωπο πιο άνθρωπο,…

Η διαλεκτική του Δραγούμη περί κοσμοπολιτισμού (Α’ μέρος)

Ο Ίων Δραγούμης σημείωνε στα Φύλλα Ημερολογίου του στις 18 Μαρτίου του 1919: 18 Μαρτίου 1919 Τι είμαι; εθνικιστής; κοινωνιστής; ολ’ αυτά, αλλά προπάντων άνθρωπος. Σ’ ένα άρθρο στην Humanite o Anatol France λέει «Si l’ onaime pas l’ humanite on ne saurait aimer vraiment sa patrie qui en est un membre qu’ on n’…

Ο Όρκος της ΕΟΚΑ

«Ορκίζομαι εις το όνομα της Αγίας Τριάδος ότι: 1. Θα αγωνισθώ με όλας μου τας δυνάμεις διά την απελευθέρωσιν της Κύπρου από τον Αγγλικόν ζυγόν, θυσιάζων και αυτήν την ζωή μου. 2. Δεν θα εγκαταλείψω τον αγώνα υπό οιονδήποτε πρόσχημα παρά μόνον όταν διαταχθώ υπό του Αρχηγού της Οργανώσεως και αφού εκπληρωθή ο σκοπός του…

«Βλασφημία ἐναντίον τοῦ πνεύματος ἦτον ἡ δολοφονία τοῦ Καποδίστρια»

  «Διότι εἶναι Πανολέθριον νὰ μὴ ὁμολογεῖται, ὅτι ἡ Ἑλλὰς εἶναι χώρα Παράφρων, ἀπ᾿ αὐτῆς ἀκόμη τῆς μακρινῆς ἡμέρας, καθ᾿ ἣν οἱ δύο Μαυρομιχάλαι, ἐμαχαίρωσαν καὶ ἐπιστόλισαν τὸν Καποδίστριαν». Περικλής Γιαννόπουλος «Ὁ φιλαλήθης διηγητὴς τῆς συνομιλίας τοῦ Κυβερνήτου μὲ τὸν Μαυρομιχάλη, μοῦ ἐπρόσθεσε ἀκόμη, ὅτι σμίγοντας ὁ νέος τὴν ἡμέραν ἐκείνην φίλον του, τοῦ εἶπε:…

Τι είπε ο Γκαίτε για τον Ιωάννη Καποδίστρια

Όταν το 1828 ο Καποδίστριας είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση της Ελλάδος, ο Γκαίτε έγραψε: «Μακάρι οι άριστοι άνδρες των Ελλήνων – οι Φαναριώτες – να συσπειρωθούν γύρω από τον νέον φανόν του ευγενούς Κυβερνήτου Καποδίστρια. Είθε οι γραμματισμένοι, οι σοφοί, οι ευφυείς, με την ελεύθερη γνώμη τους, οι γενναίοι πολεμιστές με τα έργα τους ιδιαίτερα…

Αριστοτέλης Βαλαωρίτης: Ο Κατσαντώνης

Εσείς όπου τον είδετε ψηλά στα κορφοβούνια, σταυραϊτοί και πέρδικες, ξυφτέρια, χελιδόνια, ελάτε να του στήσετε τραγούδι μοιρολόγι. Τον Κατσαντώνη πιάσανε, κλάψτε πουλιά μου, κλάψτε. Ένας παπάς τον πρόδωκε! Μαχαίρι να του γένει η κοινωνιά που τὄβαψε τ’ αφορεσμένο στόμα, θηλιά κι αστρίτης στο λαιμό τ’ άγιο του πετραχήλι, να μη βρεθεί πνεματικός να τον…

Φωτάκος: Στην Τριπολιτσά οι Έλληνες εκδικήθηκαν για τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’

Φωτάκος: Στην Τριπολιτσά οι Έλληνες εκδικήθηκαν για τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’

Από τα Απομνημονεύματα του Φώτιου Χρυσανθόπουλου (Φωτάκος), υπασπιστή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Οι Τούρκοι ειδοποιήθησαν, εν ώ ήσαν ακόμη είς την συνέλευσιν, ότι οι Έλληνες εμβήκαν, έτρεξεν ο καθένας είς το σπίτι του δια να σώση την φαμίλιαν του και τα πράγματα του και καμμίαν προσοχήν δεν έδοσαν διά να εμποδίσουν το έμβασμα των στρατιωτών. Οι…

Σπυρίδων Τρικούπης «Η Άλωση της Τριπολιτσάς» 23 Σεπτεμβρίου 1821

Σπυρίδων Τρικούπης [Ιστορία της Ελληνικής Επαναστάσεως τόμος Β’] Λαός, αποτινάσσων πολυχρόνιον και βαρύν ζυγόν, κινείται πάντοτε θηριωδώς κατά των δεσποτών του· ο δε οπλοφόρος της Ελλάδος λαός ήτον έτι μάλλον ακράτητος κατ’ εκείνας τας ημέρας, διότι ούτε κυβέρνησις υπήρχεν, ούτε μισθός εδίδετο, ούτε τροφαί τακτικώς διενέμοντο, ούτε μέλλον ασφαλές εφαίνετο, ούτε ο άτακτος επαιδεύετο, ούτε…

Δημήτρης Βεζανής: Αποχαιρετισμός στον Ιωάννη Συκουτρή

Δημήτρης Βεζανής: Αποχαιρετισμός στον Ιωάννη Συκουτρή

  Ιωάννης Συκουτρής Σμύρνη, 1 Δεκεμβρίου 1901 — Κόρινθος, 21 Σεπτεμβρίου 1937 Ο Ιωάννης Συκουτρής πέθανε. Και μόνον τώρα αντιλαμβανόμεθα όλη του την αξία, όλο το κενό, το οποίο μας άφησε ο θάνατός του. Αυτός, ο οποίος έσφυζε από ζωή και δράση, αυτός ο οποίος ακτινοβολεί την πνευματική ζωή, την οποία τόσο πλούσια έκρυβε μέσα…