Οι παραδόσεις του Γένους και η δύναμη της Βυζαντινής Μουσικής, Στρατή Μυριβήλη

Δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία, πὼς ὁ αἰώνας ποὺ περνᾶμε εἶναι ἕνας…