Χριστόδουλος: «Η Μακεδονία είναι διάσπαρτη από θυσία! – Μετά τη Μακεδονία θα έχει σειρά η Θράκη»

«Στά Σκόπια ἐπιχειρεῖται ἡ παραχάραξη τῆς ἱστορικῆς ἀλήθειας σέ βάρος…