Ο ρατσιστής αυτοκράτωρ Κωνσταντίνος Ζ’ ο Πορφυρογέννητος

Ακολουθούν κάποια αποσπάσματα από κείμενα του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου Ζ’ του Πορφυρογέννητου που δείχνουν καθαρά ότι στην Βυζαντινή αυτοκρατορία υπήρχε…ρατσισμός! «Διότι κάθε έθνος που έχει διάφορα έθιμα και αλλοιώτικους νόμους και θεσμούς, οφείλει τα δικά του να σταθεροποιή και μέσα στο ίδιο έθνος να γίνωνται και να ενεργούνται οι επικοινωνίες για την συντήρηση της ζωής. Δηλαδή,…

Ο Αδαμάντιος Κοραής και ο τάφος της Ελλάδος

Ο Αδαμάντιος Κοραής και ο τάφος της Ελλάδος

  Σκοπός του συγκεκριμένου άρθρου είναι να αποδείξει πως δημιουργείται μια παραπληροφόρηση στο διαδίκτυο. Εδώ και μερικά έτη παρατηρείται μια ανήθικη προπαγάνδα με στόχο την παραπλάνηση των περιηγητών του διαδικτύου. Αυτή η μπολσεβίκικη τακτική χρησιμοποιείται πολύ από τους νεοπαγανιστές για να σπείρουν τα ζιζάνια της διχόνοιας στον ελληνικό λαό. Αυτά τα καθάρματα δεν έχουνε καμιά σχέση…

Χριστόδουλος 1994: «Τό Γένος κινδυνεύει νά ἀφανισθῆ»

Άρθρο του Αρχιεπισκόπου Χριστόδουλου, δημοσιευμένο το 1994. «Ανάγκη αφύπνισης». Ἡ ἀνατολή τοῦ νέου χρόνου εὑρίσκει τήν Πατρίδα μας ἀντιμέτωπη μέ μιά σειρά ἀπό νέες συνθῆκες, πού δια- μορφώνονται στόν περίγυρό της καί πού ἀπειλοῦν τήν ὑπόσταση τοῦ Ἀνθρώπου. Οἱ νέοι συνασπισμοί δυνάμεων προωθοῦν σταδιακά τήν ὑποδούλωση τοῦ προσώπου σέ πρακτικές πού ἀναιροῦν τήν ἐλεύθερη σκέψη…

Φωτάκος: Στην Τριπολιτσά οι Έλληνες εκδικήθηκαν για τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’

Φωτάκος: Στην Τριπολιτσά οι Έλληνες εκδικήθηκαν για τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’

Από τα Απομνημονεύματα του Φώτιου Χρυσανθόπουλου (Φωτάκος), υπασπιστή του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη. Οι Τούρκοι ειδοποιήθησαν, εν ώ ήσαν ακόμη είς την συνέλευσιν, ότι οι Έλληνες εμβήκαν, έτρεξεν ο καθένας είς το σπίτι του δια να σώση την φαμίλιαν του και τα πράγματα του και καμμίαν προσοχήν δεν έδοσαν διά να εμποδίσουν το έμβασμα των στρατιωτών. Οι…