Ίων Δραγούμης: «Υποστηρίζω την ορθόδοξη θρησκεία, επειδή είναι ελληνική»

Ίων Δραγούμης. Ο εθνικιστής, ο σοσιαλιστής, ο εθνικοσοσιαλιστής, ο αγωνιστής….

Η εθνικιστική απάντηση του αυτοκράτορα Ιωάννη Βατάτζη στον πάπα Γρηγόριο

Ο αυτοκράτωρ Ιωάννης Βατάτζης είχε χαρακτηριστεί ως ”Πατήρ των Ελλήνων”….

Φωτάκος: Στην Τριπολιτσά οι Έλληνες εκδικήθηκαν για τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’

Φωτάκος: Στην Τριπολιτσά οι Έλληνες εκδικήθηκαν για τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Ε’

Από τα Απομνημονεύματα του Φώτιου Χρυσανθόπουλου (Φωτάκος), υπασπιστή του Θεόδωρου…