Βαλέριος Γκαφένκου, ένας άγιος των κομμουνιστικών φυλακών της Ρουμανίας

Χρησιμοποιήθηκε το βιβλίο «Συνταρακτικά περιστατικά φυλακισμένων Ρουμάνων ομολογητών και μαρτύρων…

Η Τελευταία συνέντευξη του μεγάλου Βυζαντινολόγου Σερ Στήβεν Ράνσιμαν

Συνέντευξη που παραχωρήθηκε στο περιοδικό ΠΕΜΠΤΟΥΣΙΑ του διάσημου Βυζαντινολόγου Σερ…

Άγιος Ιωάννης ο Βατάτζης: «Από τον Μέγα Κωνσταντίνο το Ελληνικό Γένος κληρονόμησε τη βασιλεία»

Ἰ­ω­άν­νης ἐν Χρι­στῷ τῷ Θε­ῷ Βα­σι­λεὺς καὶ Αὐ­το­κρά­τωρ Ρω­μαί­ων ὁ…