Βαλέριος Γκαφένκου, ένας άγιος των κομμουνιστικών φυλακών της Ρουμανίας

Χρησιμοποιήθηκε το βιβλίο «Συνταρακτικά περιστατικά φυλακισμένων Ρουμάνων ομολογητών και μαρτύρων…