Έβολα και Ελιάντε, Βίοι Παράλληλοι – Ο απαγορευμένος φιλόσοφος και ο λεγεωνάριος θρησκειολόγος

Έβολα και Ελιάντε, Βίοι Παράλληλοι – Ο απαγορευμένος φιλόσοφος και ο λεγεωνάριος θρησκειολόγος

Γράφει ο Κωνσταντίνος Τσοπάνης, Δρ. Ιστορίας και Φιλοσοφίας των Θρησκειών…